Teikiame šias paslaugas


Globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, socialiniams globėjams, budintiems globotojams jų prižiūrimiems vaikams, esant poreikiui ir įtėviams, bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, teikiame šias paslaugas:


·        suteikiame pagalba;

·        konsultuojame;

·        atstovaujame;

·        tarpininkaujame;

·        teikiame psichosocialinę pagalbą.

 


Globos centro vykdomos veiklos: 

 

 • mokymai pagal GIMK programas (pagrindiniai, specializuoti, tęstiniai bei artimųjų giminaičių) skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
 • globos centro veiklos populiarinimas (vietinėje spaudoje, renginiuose, internetinėse svetainėse);
 • savipagalbos grupės;
 • supervizijų teikimas;
 • informavimas;
 • paslaugų organizavimas;
 • konsultavimas;
 • atstovavimas;
 • Intensyvios pagalbos teikimas globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams;
 • pagalbos koordinavimas ir teikiant vaikui ir (ar) globėjui (rūpintojui), budinčiam globotojui, esant poreikiui įtėviams, bendruomeninių namų darbuotojams;
 • laikino atokvėpio organizavimas paslaugas globėjams (rūpintojams);
 • bendradarbiavimas;
 • organizavimas globojamo vaiko susitikimų su biologine šeima.